Szukaj

Reklamacje/ Zwroty

1) W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2)  Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie      cywilnym:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

- przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

- żądać usunięcia wady.

3) Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4) Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul.Stolema 52/15 80-177 Gdańsk.

5) Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6) Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7) Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt